Programing.BlogSky.com
X
تبلیغات
زولا


معنی برخی کلماتی که از زنها می شنوید 

*خبٌ*: این کلمه‏ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه‏هایی استفاده می‏کنند که در آن حق با آن‏هاست و شما باید خفه‏ بشوید.‏

*پنج دقیقه:* اگر مشغول لباس‏پوشیدن است یعنی حداقل نیم ساعت. هرچند پنج دقیقه دقیقاً معادل پنج دقیقه است.
اگر به شما پنج دقیقه بیش‏تر زمان جهت تماشای فوتبال داده شده باشد.‏

*هیچٌی*: این آرامش قبل از توفان است. معنی و مفهوم آن این است که باید به شدت گوش‏به‏زنگ باشید.
بحث‏هایی که با هیچی شروع می‏شوند، غالباً با *خبٌ* تمام می‏شوند.‏

*بفرمایید*: این کلمه اصلاً ربطی به اجازه دادن انجام کاری ندارد. "اگه جرئت داری" در آن مستتر است.

*آه بلند*: این در حقیقت یک کلمه محسوب می‏شود که معمولاً درست فهمیده نمی‏شود.
آه بلند یعنی او فکر می‏کند شما یک احمق به‏دردنخور هستید و او نمی‏داند چرا دارد وقتش را با ماندن و بحث با شما سر *هیچٌی* تلف می‏کند.

*اشکال** **نداره*: این یکی از خطرناک‏ترین جملاتی است که زن شما ممکن است به شما بگوید.
اشکال نداره یعنی اون به زمان طولانی‏تری احتیاج دارد که تصمیم بگیرد شما چگونه باید تاوان این اشتباهتان را پس بدهید.‏

*ممنون*: از شما تشکر می‏کند. فقط بگویید خواهش می‏کنم. هیچ حرف اضافه‏ای نزنید.

*خیلی** **ممنون* : می‏تواند نشان دهنده یک خطر بالقوٌه باشد.

*اصلاً هرچی*: این ترکیب برای گفتن *دهنت سرویسه* یا *مرده‏شورت رو ببرن* استفاده می‏شود.

*نگران‏ش نباش عزیزم،** **خودم انجام می‏دم*: یک جمله بسیار خطرناک دیگر.
به,معنی آن‏که این کار به دفعات متعدد به شما محول شده و حالا تصمیم گرفته خودش دست به کار شود.
این حالت معمولاً منجر به حالت‏ی خواهد شد که شما بپرسید چی شده؟